Prodesa Instagram Stats & Analytics Dashboard

Prodesa Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-05 05:05:21Đang tính toán
Tổng số đăng ký30.61N
Chú ý71
Bài viết718
Xếp hạng toàn cầu
1,799,846th (Top 16.2%)
Sao điểm Nox
1.6
Nên suy nghĩ thêm(Top 50.4%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
95 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Prodesa Daily Followers (1 năm gần đây)
Prodesa Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Prodesa Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Prodesa @Prodesa
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
31 años de experiencia en desarrollo de proyectos de construcción en Bogotá, la Sabana, región Centro y Caribe. 🏗🏡 Contáctanos 🔽🔽🔽