Primitive Skateboarding Instagram Stats & Analytics Dashboard

Primitive Skateboarding Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 23:08:31Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.54TR
Chú ý36
Bài viết5.53N
Xếp hạng toàn cầu
19,862nd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.13
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.8%)
tỷ lệ tương tác
1.1%
17.18N 138
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Primitive Skateboarding Daily Followers (1 năm gần đây)
Primitive Skateboarding Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Primitive Skateboarding Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Primitive Skateboarding @Primitive Skateboarding
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
🌏 @primitiveapparel