Prime Video LATAM Instagram Stats & Analytics Dashboard

Prime Video LATAM Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-01 13:35:39Đang tính toán
Tổng số đăng ký773.01N
Chú ý181
Bài viết2.15N
Xếp hạng toàn cầu
51,920th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.41
Nên suy nghĩ thêm(Top 22.3%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
940 14
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Prime Video LATAM Daily Followers (1 năm gần đây)
Prime Video LATAM Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Prime Video LATAM Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Prime Video LATAM @Prime Video LATAM
Quốc gia Mexico
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Inicia el viaje hacia la Tierra Media. #LosAnillosDePoder Un capítulo nuevo todos los viernes.