Primark Instagram Stats & Analytics Dashboard

Primark Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 04:03:52Đang tính toán
Tổng số đăng ký9.81TR
Chú ý989
Bài viết14.77N
Xếp hạng toàn cầu
1,530th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.07
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.1%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
3.7N 30
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Primark Daily Followers (1 năm gần đây)
Primark Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Primark Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Primark @Primark
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Welcome to the official Primark Instagram 💙 👨‍👩‍👧‍👦 @primark.kids 💄 @primark.beauty 👟 @primark.man 🏡 @primark.home TikTok @primark