Primark Beauty Instagram Stats & Analytics Dashboard

Primark Beauty Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-11 13:00:15Đang tính toán
Tổng số đăng ký687.46N
Chú ý124
Bài viết1.55N
Xếp hạng toàn cầu
58,214th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.5%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
2.27N 34
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Primark Beauty Daily Followers (1 năm gần đây)
Primark Beauty Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Primark Beauty Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Primark Beauty @Primark Beauty
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Welcome to the official #PrimarkBeauty account. An affordable makeup destination created with you in mind💄💖💋