Pratik Sehajpal Instagram Stats & Analytics Dashboard

Pratik Sehajpal Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 15:08:17Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.48TR
Chú ý436
Bài viết1.07N
Xếp hạng toàn cầu
20,481st (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.91
Có tiềm năng(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
7.7%
105.01N 8.71N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Pratik Sehajpal Daily Followers (1 năm gần đây)
Pratik Sehajpal Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Pratik Sehajpal Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Pratik Sehajpal @Pratik Sehajpal
Quốc gia Ấn Độ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
अहं ब्रह्मास्मि • 369 • For Work Enquiries Contact: 9167596368(Bhaskar)9501883856(Prerna)