Polydor Instagram Stats & Analytics Dashboard

Polydor Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 18:19:15Đang tính toán
Tổng số đăng ký22.18N
Chú ý251
Bài viết1.58N
Xếp hạng toàn cầu
1,675,161st (Top 24.5%)
Sao điểm Nox
1.43
Nên suy nghĩ thêm(Top 58.1%)
tỷ lệ tương tác
2.3%
330 173
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Polydor Daily Followers (1 năm gần đây)
Polydor Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Polydor Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Polydor @Polydor
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
Polydor, un label Universal Music. Suivez toute l'actualité de vos artistes ! 🎲 ⬇️