Mikael Forsell Instagram Stats & Analytics Dashboard

Mikael Forsell Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-24 07:14:28Đang tính toán
Tổng số đăng ký47.09N
Chú ý235
Bài viết959
Xếp hạng toàn cầu
408,073rd (Top 14.1%)
Sao điểm Nox
1.83
Nên suy nghĩ thêm(Top 45.0%)
tỷ lệ tương tác
0.7%
298 20
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Mikael Forsell Daily Followers (1 năm gần đây)
Mikael Forsell Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Mikael Forsell Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Mikael Forsell @Mikael Forsell
Quốc gia Thuỵ Điển
Ngôn ngữ Tiếng Thụy Điển
Thẻ kênh
Giới thiệu
Samarbete? Släng iväg ett mail💌