Platt Pladhï Instagram Stats & Analytics Dashboard

Platt Pladhï Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-11 00:27:26Đang tính toán
Tổng số đăng ký11.06N
Chú ý1.19N
Bài viết6.44N
Xếp hạng toàn cầu
3,295,355th (Top 37.5%)
Sao điểm Nox
2.2
Nên suy nghĩ thêm(Top 35.8%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
38 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Platt Pladhï Daily Followers (1 năm gần đây)
Platt Pladhï Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Platt Pladhï Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Platt Pladhï @Platt Pladhï
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
•••