Plaza Suite on Broadway Instagram Stats & Analytics Dashboard

Plaza Suite on Broadway Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 21:41:57Đang tính toán
Tổng số đăng ký20.31N
Chú ý156
Bài viết348
Xếp hạng toàn cầu
1,642,095th (Top 26.3%)
Sao điểm Nox
3.67
Có tiềm năng(Top 2.8%)
tỷ lệ tương tác
4.5%
883 36
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Plaza Suite on Broadway Daily Followers (1 năm gần đây)
Plaza Suite on Broadway Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Plaza Suite on Broadway Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Plaza Suite on Broadway @Plaza Suite on Broadway
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Matthew Broderick & Sarah Jessica Parker star in Neil Simon’s #PlazaSuite, directed by John Benjamin Hickey. Performances concluded July 10, 2022.