David Bernal🤘🏾 Instagram Stats & Analytics Dashboard

David Bernal🤘🏾 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-19 17:15:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký14.39N
Chú ý991
Bài viết147
Xếp hạng toàn cầu
1,234,579th (Top 29.2%)
Sao điểm Nox
2.92
Nên suy nghĩ thêm(Top 10.7%)
tỷ lệ tương tác
4.4%
623 16
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
David Bernal🤘🏾 Daily Followers (1 năm gần đây)
David Bernal🤘🏾 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
David Bernal🤘🏾 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
David Bernal🤘🏾 @David Bernal🤘🏾
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
De vez en cuando tomo fotos...❤️‍🔥 CEO: @vibesmodels__ ✌🏾 GIRA 🇺🇸🇺🇸 VENTA DE TICKETS EN ESTE LINK⬇️