PGA Championship Instagram Stats & Analytics Dashboard

PGA Championship Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-29 09:23:04Đang tính toán
Tổng số đăng ký226.56N
Chú ý257
Bài viết3.43N
Xếp hạng toàn cầu
218,566th (Top 2.1%)
Sao điểm Nox
2.23
Nên suy nghĩ thêm(Top 33.4%)
tỷ lệ tương tác
2.8%
6.27N 16
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
PGA Championship Daily Followers (1 năm gần đây)
PGA Championship Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
PGA Championship Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
PGA Championship @PGA Championship
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The 2023 #PGAChamp pays a visit to Oak Hill Country Club in Rochester, NY from May 15 - 21, 2023.