P E T I T K O U R A J Instagram Stats & Analytics Dashboard

P E T I T K O U R A J Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-15 21:54:57Đang tính toán
Tổng số đăng ký8.01N
Chú ý281
Bài viết132
Xếp hạng toàn cầu
913,638th (Top 33.1%)
Sao điểm Nox
2.68
Nên suy nghĩ thêm(Top 12.9%)
tỷ lệ tương tác
4.3%
326 15
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
P E T I T K O U R A J Daily Followers (1 năm gần đây)
P E T I T K O U R A J Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
P E T I T K O U R A J Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
P E T I T    K O U R A J @P E T I T K O U R A J
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Luxury | Handmade | Bags | Haiti 🇭🇹| Founded by @nasrin.jb