Daisy Instagram Stats & Analytics Dashboard

Daisy Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-13 14:17:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký7.11N
Chú ý300
Bài viết1.07N
Xếp hạng toàn cầu
677,938th (Top 34.0%)
Sao điểm Nox
0.88
Nên suy nghĩ thêm(Top 62.6%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
12 10
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Daisy Daily Followers (1 năm gần đây)
Daisy Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Daisy Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Daisy @Daisy
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
💅🏼 nail content 10% off PETITE10 @beyondpolish 20% off PETITENAILLOVER20 @dimensionnails 👇🏼LINKS TO ALL MY CODES