David Perdue Instagram Stats & Analytics Dashboard

David Perdue Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-06-06 11:54:11Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.17N
Chú ý94
Bài viết63
Xếp hạng toàn cầu
427,988th (Top 53.4%)
Sao điểm Nox
0.59
Nên suy nghĩ thêm(Top 59.6%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
David Perdue Daily Followers (1 năm gần đây)
David Perdue Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
David Perdue Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
David Perdue @David Perdue
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
#Outsider working to change Washington.