Francesco Bagnaia Instagram Stats & Analytics Dashboard

Francesco Bagnaia Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-12 12:01:29Đang tính toán
Tổng số đăng ký1TR
Chú ý990
Bài viết1.57N
Xếp hạng toàn cầu
36,966th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.77
Có tiềm năng(Top 1.9%)
tỷ lệ tương tác
4.9%
48.42N 277
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Francesco Bagnaia Daily Followers (1 năm gần đây)
Francesco Bagnaia Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Francesco Bagnaia Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Francesco Bagnaia @Francesco Bagnaia
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Ride and #GoFree @motogp rider with @ducaticorse @vr46ridersacademyofficial