Paulinha Instagram Stats & Analytics Dashboard

Paulinha Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 15:21:19Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.29TR
Chú ý1N
Bài viết959
Xếp hạng toàn cầu
7,152nd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 44.2%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
11.09N 266
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Paulinha Daily Followers (1 năm gần đây)
Paulinha Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Paulinha Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Paulinha @Paulinha
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
@bangenergy Elite Ambassador 📞 (11) 95072-3500 (Léo)