Patrick Ta Beauty Instagram Stats & Analytics Dashboard

Patrick Ta Beauty Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-22 22:33:09Đang tính toán
Tổng số đăng ký579.45N
Chú ý176
Bài viết1.47N
Xếp hạng toàn cầu
71,940th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.15
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.2%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
2.87N 38
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Patrick Ta Beauty Daily Followers (1 năm gần đây)
Patrick Ta Beauty Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Patrick Ta Beauty Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Patrick Ta Beauty @Patrick Ta Beauty
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Everyone Deserves To Feel Confident & Beautiful Everyday Created By @patrickta & @rimaminasyan Shop our site @Sephora @flannelsbeauty @cultbeauty