parris.dj Instagram Stats & Analytics Dashboard

parris.dj Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-11-26 07:49:44Đang tính toán
Tổng số đăng ký6.31N
Chú ý725
Bài viết70
Xếp hạng toàn cầu
219,688th (Top 25.7%)
Sao điểm Nox
3.1
Có tiềm năng(Top 9.0%)
tỷ lệ tương tác
9.5%
569 29
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
parris.dj Daily Followers (1 năm gần đây)
parris.dj Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
parris.dj Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
parris.dj @parris.dj
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
@thetrilogytapes / @wisdomteethuk / @can.you.feel.the.sun Bookings: *** (Worldwide)