Parlophone Instagram Stats & Analytics Dashboard

Parlophone Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 12:01:46Đang tính toán
Tổng số đăng ký31.94N
Chú ý823
Bài viết446
Xếp hạng toàn cầu
1,247,024th (Top 19.2%)
Sao điểm Nox
1.7
Nên suy nghĩ thêm(Top 50.2%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
117 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Parlophone Daily Followers (1 năm gần đây)
Parlophone Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Parlophone Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Parlophone @Parlophone
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
A home for unconventional minds since 1896