Parcels Instagram Stats & Analytics Dashboard

Parcels Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-12 16:26:25Đang tính toán
Tổng số đăng ký218.64N
Chú ý410
Bài viết1.08N
Xếp hạng toàn cầu
127,736th (Top 4.8%)
Sao điểm Nox
3.86
Có tiềm năng(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
6.4%
13.93N 160
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Parcels Daily Followers (1 năm gần đây)
Parcels Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Parcels Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Parcels @Parcels
Quốc gia Đức
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Tour Tickets and all good things here!