Pampers Instagram Stats & Analytics Dashboard

Pampers Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-25 18:42:51Đang tính toán
Tổng số đăng ký732.74N
Chú ý281
Bài viết1.24N
Xếp hạng toàn cầu
54,780th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.2
Nên suy nghĩ thêm(Top 35.6%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
269 283
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Pampers Daily Followers (1 năm gần đây)
Pampers Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Pampers Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Pampers @Pampers
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
Olá, eu sou a Pam! Aqui vou te ajudar a tirar dúvidas sobre produtos Pampers e dar dicas super legais. A hora que precisar, me chama aqui.