pambarri Instagram Stats & Analytics Dashboard

pambarri Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-03-09 19:29:14Đang tính toán
Tổng số đăng ký6.1N
Chú ý1N
Bài viết652
Xếp hạng toàn cầu
372,171st (Top 30.2%)
Sao điểm Nox
1.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 54.5%)
tỷ lệ tương tác
2.9%
160 14
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
pambarri Daily Followers (1 năm gần đây)
pambarri Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
pambarri Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
pambarri @pambarri
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
ⒶⓜⒶ+ⒿⓊⓏⒼⒶ- 💫Manager: @gloriaalvareztalent 👤FB: Pame Barri Ugarte. 🦋Twitter:Pameugarte