Pally Instagram Stats & Analytics Dashboard

Pally Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 09:03:38Đang tính toán
Tổng số đăng ký366.49N
Chú ý6.31N
Bài viết1.44N
Xếp hạng toàn cầu
122,608th (Top 1.4%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.5%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
523 27
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Pally Daily Followers (1 năm gần đây)
Pally Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Pally Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Pally @Pally
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
Artista #lula2022 Atriz #totalmentedemais #malhacaovidasbrasileiras #bomdiaveronica #netflix #netflixbrasil Contato : @aocuboagenciamento