P. LEAGUE+ Instagram Stats & Analytics Dashboard

P. LEAGUE+ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-27 10:57:25Đang tính toán
Tổng số đăng ký124.45N
Chú ý7
Bài viết4.47N
Xếp hạng toàn cầu
437,639th (Top 4.3%)
Sao điểm Nox
3.07
Có tiềm năng(Top 8.2%)
tỷ lệ tương tác
3.4%
4.16N 106
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
P. LEAGUE+ Daily Followers (1 năm gần đây)
P. LEAGUE+ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
P. LEAGUE+ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
P. LEAGUE+ @P. LEAGUE+
Quốc gia Đài Loan
Ngôn ngữ Tiếng Trung (Truyền thống)
Thẻ kênh
Giới thiệu
Official account of P. LEAGUE+ | Professional Basketball League 🏀 賽程&商城看這裡👇