Ozzie Risso Instagram Stats & Analytics Dashboard

Ozzie Risso Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-30 17:42:36Đang tính toán
Tổng số đăng ký229.64N
Chú ý1.85N
Bài viết471
Xếp hạng toàn cầu
198,299th (Top 2.8%)
Sao điểm Nox
3.78
Có tiềm năng(Top 1.8%)
tỷ lệ tương tác
3.7%
8.48N 42
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Ozzie Risso Daily Followers (1 năm gần đây)
Ozzie Risso Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Ozzie Risso Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Ozzie Risso @Ozzie Risso
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
Fotógrafo, Director + [email protected] @adidaspe @redbullperu Página Web