OUE SUSHI Instagram Stats & Analytics Dashboard

OUE SUSHI Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-04 13:43:42Đang tính toán
Tổng số đăng ký73.74N
Chú ý1.91N
Bài viết118
Xếp hạng toàn cầu
341,827th (Top 10.4%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.1%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
333 14
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
OUE SUSHI Daily Followers (1 năm gần đây)
OUE SUSHI Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
OUE SUSHI Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
OUE SUSHI @OUE SUSHI
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Viva uma experiência diferente de tudo que você já viu com renomado Chef Michelin Anderson Haruo. ⬇️ Acesse o link abaixo e saiba mais: