OUDALOVA Events & Design Inc Instagram Stats & Analytics Dashboard

OUDALOVA Events & Design Inc Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-04-10 14:00:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký6.08N
Chú ý6.88N
Bài viết5.16N
Xếp hạng toàn cầu
202,689th (Top 25.3%)
Sao điểm Nox
1.37
Nên suy nghĩ thêm(Top 34.7%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
OUDALOVA Events & Design Inc Daily Followers (1 năm gần đây)
OUDALOVA Events & Design Inc Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
OUDALOVA Events & Design Inc Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
OUDALOVA Events & Design Inc @OUDALOVA Events & Design Inc
Quốc gia Canada
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
EVENT PRODUCERS Toronto | Worldwide ▪️EVENT DESIGN & PRODUCTION ▪️FLORALS ▪️STYLING ▪️416.871.5481 ▪️***