O.T. GENASIS Instagram Stats & Analytics Dashboard

O.T. GENASIS Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-14 06:48:49Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.43TR
Chú ý1.12N
Bài viết22
Xếp hạng toàn cầu
18,938th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.17
Nên suy nghĩ thêm(Top 34.9%)
tỷ lệ tương tác
0.7%
10.14N 140
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
O.T. GENASIS Daily Followers (1 năm gần đây)
O.T. GENASIS Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
O.T. GENASIS Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
O.T. GENASIS @O.T. GENASIS
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu