Nicks Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nicks Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-27 15:06:13Đang tính toán
Tổng số đăng ký238.01N
Chú ý9
Bài viết51
Xếp hạng toàn cầu
206,002nd (Top 2.0%)
Sao điểm Nox
3.79
Có tiềm năng(Top 1.4%)
tỷ lệ tương tác
15.3%
35.65N 759
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nicks Daily Followers (1 năm gần đây)
Nicks Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nicks Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nicks @Nicks
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
6’8” Professional Gamer Business contact only: ***