Sir Jones, Creative Director Instagram Stats & Analytics Dashboard

Sir Jones, Creative Director Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-09-30 21:20:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký11.1N
Chú ý6.42N
Bài viết27.15N
Xếp hạng toàn cầu
161,902nd (Top 19.9%)
Sao điểm Nox
1.65
Nên suy nghĩ thêm(Top 31.4%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
212
Thu nhập dự tính
56.87N (Mỗi bài viết)
CPM 568.75N-659.75N
Sir Jones, Creative Director Daily Followers (1 năm gần đây)
Sir Jones, Creative Director Engagement Post
Bài đăngIGTV
Sir Jones, Creative Director @Sir Jones, Creative Director
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Celebrating 35 yrs in Business as a CEO for a Modeling Agency, PR Firm, Award Winning Photo Studio & Contemporary Fashion Brand ✊🏾🌈📸💰
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)