The Rosé Instagram Stats & Analytics Dashboard

The Rosé Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-23 02:05:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký620.51N
Chú ý1.72N
Bài viết575
Xếp hạng toàn cầu
66,421st (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.05
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.6%)
tỷ lệ tương tác
3.2%
19.62N 120
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
The Rosé Daily Followers (1 năm gần đây)
The Rosé Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
The Rosé Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
The Rosé @The Rosé
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
@rupaulsdragrace S13 ***