OK KID Instagram Stats & Analytics Dashboard

OK KID Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-25 15:00:48Đang tính toán
Tổng số đăng ký37.71N
Chú ý719
Bài viết46
Xếp hạng toàn cầu
466,976th (Top 15.9%)
Sao điểm Nox
3.49
Có tiềm năng(Top 3.9%)
tỷ lệ tương tác
4.4%
1.61N 34
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
OK KID Daily Followers (1 năm gần đây)
OK KID Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
OK KID Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
OK KID @OK KID
Quốc gia Đức
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
💜Album DREI💜 TOUR IM HERBST 💜