oit_brasil Instagram Stats & Analytics Dashboard

oit_brasil Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-02-27 07:37:56Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.53N
Chú ý53
Bài viết494
Xếp hạng toàn cầu
366,657th (Top 30.6%)
Sao điểm Nox
1.18
Nên suy nghĩ thêm(Top 51.6%)
tỷ lệ tương tác
1.2%
66 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
oit_brasil Daily Followers (1 năm gần đây)
oit_brasil Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
oit_brasil Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
oit_brasil @oit_brasil
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Conta oficial do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil. Promovendo a justiça social e o trabalho decente desde 1919.