Kitchener Rangers Instagram Stats & Analytics Dashboard

Kitchener Rangers Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-09-29 19:00:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký19.68N
Chú ý272
Bài viết2.95N
Xếp hạng toàn cầu
127,653rd (Top 15.7%)
Sao điểm Nox
2.27
Nên suy nghĩ thêm(Top 17.0%)
tỷ lệ tương tác
2.3%
4444
Thu nhập dự tính
1.37TR (Mỗi bài viết)
CPM 568.75N-659.75N
Kitchener Rangers Daily Followers (1 năm gần đây)
Kitchener Rangers Engagement Post
Bài đăngIGTV
Kitchener Rangers @Kitchener Rangers
Quốc gia Canada
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Official Instagram feed of @ohlofficial's Kitchener Rangers. #OHL Champions: 1981, 1982, 2003, 2008. @CHLHockey #MemorialCup Champions: 1982, 2003.
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)