OGXBeauty Instagram Stats & Analytics Dashboard

OGXBeauty Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-24 00:45:59Đang tính toán
Tổng số đăng ký201.35N
Chú ý858
Bài viết1.43N
Xếp hạng toàn cầu
250,826th (Top 2.5%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.0%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
297 10
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
OGXBeauty Daily Followers (1 năm gần đây)
OGXBeauty Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
OGXBeauty Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
OGXBeauty @OGXBeauty
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Love Is In The Hair 💖 #OGXLove