ZIYA Instagram Stats & Analytics Dashboard

ZIYA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-16 05:47:16Đang tính toán
Tổng số đăng ký10.05N
Chú ý659
Bài viết48
Xếp hạng toàn cầu
3,666,364th (Top 39.7%)
Sao điểm Nox
0.94
Nên suy nghĩ thêm(Top 70.0%)
tỷ lệ tương tác
3.1%
280 30
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
ZIYA Daily Followers (1 năm gần đây)
ZIYA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
ZIYA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
ZIYA @ZIYA
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
🇩🇪🌐🇹🇷 - Double Platinum 💿💿 & Gold 📀 verified Singer - Dancer 🕺🏽 - Artist 🎨 📍 Hamburg "it's all about love & good vibes" 👇🏽OLDSCHOOL RNB MASHUP 2022👇🏽