Laura Bretan Instagram Stats & Analytics Dashboard

Laura Bretan Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-09 05:30:51Đang tính toán
Tổng số đăng ký74.28N
Chú ý591
Bài viết516
Xếp hạng toàn cầu
361,865th (Top 10.3%)
Sao điểm Nox
2.12
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.0%)
tỷ lệ tương tác
2.4%
1.73N 46
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Laura Bretan Daily Followers (1 năm gần đây)
Laura Bretan Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Laura Bretan Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Laura Bretan @Laura Bretan
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
God is good🤍