Genève-Servette Hockey Club Instagram Stats & Analytics Dashboard

Genève-Servette Hockey Club Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-04 11:47:02Đang tính toán
Tổng số đăng ký20.18N
Chú ý197
Bài viết2.41N
Xếp hạng toàn cầu
736,192nd (Top 22.5%)
Sao điểm Nox
1.76
Nên suy nghĩ thêm(Top 46.6%)
tỷ lệ tương tác
2.2%
442 11
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Genève-Servette Hockey Club Daily Followers (1 năm gần đây)
Genève-Servette Hockey Club Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Genève-Servette Hockey Club Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Genève-Servette Hockey Club @Genève-Servette Hockey Club
Quốc gia Thuỵ Sĩ
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Giới thiệu
🦅 Compte officiel du #GSHC 🏒 Swiss National League Hockey Team 🏟 Patinoire des Vernets 🙌🏻 #UniquementGrenat 🎟 Abonnements 22-23 disponibles 👇