Caio Barroso Instagram Stats & Analytics Dashboard

Caio Barroso Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 00:57:54Đang tính toán
Tổng số đăng ký17.01N
Chú ý302
Bài viết20
Xếp hạng toàn cầu
1,844,911th (Top 29.3%)
Sao điểm Nox
2.5
Nên suy nghĩ thêm(Top 19.3%)
tỷ lệ tương tác
3.5%
576 16
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Caio Barroso Daily Followers (1 năm gần đây)
Caio Barroso Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Caio Barroso Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Caio Barroso @Caio Barroso
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
🇧🇷Faço vídeos de política, economia e filosofia 🇧🇷 🎵Tiktok (190k): @ocaiobarroso 🎥YouTube:Caio Barroso 📧Contato:[email protected] Canal TELEGRAM