oakshades Instagram Stats & Analytics Dashboard

oakshades Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-04 10:39:06Đang tính toán
Tổng số đăng ký7.46N
Chú ý2.5N
Bài viết830
Xếp hạng toàn cầu
462,130th (Top 31.3%)
Sao điểm Nox
2.8
Nên suy nghĩ thêm(Top 14.0%)
tỷ lệ tương tác
5.3%
379 14
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
oakshades Daily Followers (1 năm gần đây)
oakshades Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
oakshades Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
oakshades @oakshades
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
VICE PRESIDENT OF MARKETING @dreamville | CO-FOUNDER @thefiends | MANAGEMENT @bas + @thehics | d (@) dreamville.com for 💰