nzk_soldier Instagram Stats & Analytics Dashboard

nzk_soldier Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-22 17:16:34Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.46N
Chú ý6.48N
Bài viết1.03N
Xếp hạng toàn cầu
825,271st (Top 47.5%)
Sao điểm Nox
0.63
Nên suy nghĩ thêm(Top 70.2%)
tỷ lệ tương tác
1.4%
34 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
nzk_soldier Daily Followers (1 năm gần đây)
nzk_soldier Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
nzk_soldier Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
nzk_soldier @nzk_soldier
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
By Mafia Naezky Company / promotores HH /eventos /Mershandise/ 🇨🇴🇪🇦