The New York Times Instagram Stats & Analytics Dashboard

The New York Times Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-22 23:34:44Đang tính toán
Tổng số đăng ký16.02TR
Chú ý645
Bài viết13.19N
Xếp hạng toàn cầu
713th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.43
Nên suy nghĩ thêm(Top 21.6%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
44.3N 1.39N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
The New York Times Daily Followers (1 năm gần đây)
The New York Times Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
The New York Times Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác