NYFW Instagram Stats & Analytics Dashboard

NYFW Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-02 03:09:56Đang tính toán
Tổng số đăng ký866.89N
Chú ý872
Bài viết3.84N
Xếp hạng toàn cầu
43,187th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.09
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.1%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
1N 9
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
NYFW Daily Followers (1 năm gần đây)
NYFW Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
NYFW Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
NYFW @NYFW
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The official Instagram account for #NYFW: The Shows.