NYBFW | New York Bridal Fashion Week Instagram Stats & Analytics Dashboard

NYBFW | New York Bridal Fashion Week Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-14 15:57:38Đang tính toán
Tổng số đăng ký6.97N
Chú ý284
Bài viết364
Xếp hạng toàn cầu
938,584th (Top 34.8%)
Sao điểm Nox
0.85
Nên suy nghĩ thêm(Top 63.7%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
18 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
NYBFW | New York Bridal Fashion Week Daily Followers (1 năm gần đây)
NYBFW | New York Bridal Fashion Week Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
NYBFW | New York Bridal Fashion Week Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
NYBFW | New York Bridal Fashion Week @NYBFW | New York Bridal Fashion Week
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The best of New York Bridal Fashion Week. See the latest in #BridalFashion fresh off the #NYBFW runway. Images curated by the Editors of @perfete