Nupur Audio Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nupur Audio Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-08-06 13:41:47Đang tính toán
Tổng số đăng ký85
Chú ý66
Bài viết1
Xếp hạng toàn cầu
724,000th (Top 90.3%)
Sao điểm Nox
0.41
Nên suy nghĩ thêm(Top 92.5%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nupur Audio Daily Followers (1 năm gần đây)
Nupur Audio Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nupur Audio Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nupur Audio @Nupur Audio
Quốc gia Ấn Độ
Ngôn ngữ
Thẻ kênh
Giới thiệu
Information & Queries: +91 93127 06521 Business Contact: +91 98101 84375