NOur Saied 💡 Instagram Stats & Analytics Dashboard

NOur Saied 💡 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-09 17:44:03Đang tính toán
Tổng số đăng ký392.23N
Chú ý280
Bài viết510
Xếp hạng toàn cầu
113,026th (Top 1.3%)
Sao điểm Nox
3.78
Có tiềm năng(Top 1.7%)
tỷ lệ tương tác
3.7%
14.1N 257
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
NOur Saied 💡 Daily Followers (1 năm gần đây)
NOur Saied 💡 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
NOur Saied 💡 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
NOur Saied 💡 @NOur Saied 💡
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Hijabi Model Voice over Content Creator ______________ For business inquires Dm ______________ Not interested in people