NOS Instagram Stats & Analytics Dashboard

NOS Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-11 23:51:56Đang tính toán
Tổng số đăng ký848.08N
Chú ý6
Bài viết7.9N
Xếp hạng toàn cầu
45,685th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.62
Nên suy nghĩ thêm(Top 16.1%)
tỷ lệ tương tác
1.0%
8.3N 88
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
NOS Daily Followers (1 năm gần đây)
NOS Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
NOS Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
NOS @NOS
Quốc gia Hà Lan
Ngôn ngữ Tiếng Hà Lan
Giới thiệu
⭕ Elke dag de beelden uit het nieuws 🔔 Breaking news? Check onze story 📲 Lees meer op NOS.nl of de app