Nordstrom Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nordstrom Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-25 13:45:57Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.46TR
Chú ý1.02N
Bài viết7.19N
Xếp hạng toàn cầu
6,886th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.16
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.9%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
457 7
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nordstrom Daily Followers (1 năm gần đây)
Nordstrom Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nordstrom Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nordstrom @Nordstrom
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Serving customers since 1901. Comment with kindness ❤️ 💄@NordstromBeauty 🇨🇦@NordstromCanada 👟@NordstromMen Shop our posts: