I Am Nootsara Instagram Stats & Analytics Dashboard

I Am Nootsara Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-16 13:46:19Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.12TR
Chú ý1.18N
Bài viết3.38N
Xếp hạng toàn cầu
30,736th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.04
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.3%)
tỷ lệ tương tác
1.6%
17.7N 143
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
I Am Nootsara Daily Followers (1 năm gần đây)
I Am Nootsara Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
I Am Nootsara Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
I Am Nootsara @I Am Nootsara
Quốc gia Thái Lan
Ngôn ngữ Thái
Thẻ kênh
Giới thiệu
~Setter No.13~ 🇹🇭 #nootsara13 🌟 🌙